Yayınlar

Yayınlar

Derici H, Kara C, Bozdag AD, Nazli O, Tansug T, Akca E. Diagnosis and treatment of gallbladder perforation. World J Gastroenterol 2006;12:7832-6.

Derici H, Tansug T, Nazli O, Bozdag AD, Reyhan E, Kara C .Prognostic factors of retroperitoneal soft-tissue sarcomas. Chir Gastroenterol 2006;22:179-1

Derici H, Tansuğ T, Reyhan E, Kara C, Nazlı O, Bozdağ AD. Familyal Adenomatozis Polipozis: Üç kardeşin sunumu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2007;27:629-32.

Derici H, Unalp HR, Kamer E, Bozdag AD, Tansug T, Nazli O, Kara C. Multivisceral resections for locally advanced rectal cancer. Colorectal Dis 2008;10:453-9.

Bozdag AD, Nazli O, Tansug T, Derici H, Kara C, Sözütek A. Videoanoscope Assisted Stapled Haemorrhoidopexy: Analysis of 18 Patients. Tech Coloproctol 2008;12:123-6.

Kara C, Derici H, Nazli O, Tansug T, Bozdag AD. Colonic perforation after short-term use of nonsteroidal antiinflammatory drugs: report of two cases. Tech Coloproctol 2009;13:75-8.

Kara C, Derici H, Tansuğ T, Nazlı O, Bozdağ AD. Spontaneous healing of gallbladder perforation that can not be categorized by Niemmeier’s classification: Report of a case. Turk J Gastroenterol, 21 (4) 458-60).

Adanir T, Nazli O, Kara C, Aksun M, Sozutek A, Sencan A, Oktay G.The relationship between vasopressor dose and anastomotic leak in colon surgery: An experimental trial. Int J Surg 2010;8(3):221-4

Derici H, Erdinç K, Kara C, Unalp H R, Tansug T, Bozdag A D, Nazli O. Gallbladder Perforation: Clinical Presentation, Predisposing Factors and Surgical Outcomes Of 46 Patients. Turk J Gastroenterol, 2011 22(5):505-12

Özgür Samancılar, Cemal Kara , Kadir Hakan Kayabaş, Necdet Güler , Turgay Özer, Arif Uğuz, Erdoğan Sü, Atilla El. Penetran Diyafragma Yaralanmaları: 15 Yıllık Deneyim. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2010;18(3):205-208.

Yaman İ, Derici H, Kara C. Primary giant hydatid cyst of the diapragm. Letter to the editor. Turk J Gastroenterol, 22 (5) 564-565.

Kafkas Univ Vet Fak Derg. 18 (3): 407-411, 2012

arabuğa T, Kara C, Bozdag AD, Tansug T, Sozutek A, Genc H. Simple and Economic Skill Modules In Laparoscopic Surgery. İnt J of New Trends in Arts Sports & Sience Education 1(1) 2012 156-166.

Kara C, Sözütek A, Karabuğa T, Yaman İ, Bozdag AD, Derici H, Aygun H, Isguven D. Evaluating Postgraduate Education Of The Doctors Who Worked In Surgery Units In Turkey: A Comparative Trial. İnt J of New Trends in Arts Sports & Sience Education vol 1 ıssue 3 2012 40-3.

Derici H, Yaman I, Kara C, Kamer E, Diniz G, Ortac R. Simvastatin Improves Incisional Wound Healing in a Rat Model: An Experimental Study. WOUNDS 2012;24(7):195–200

Kara C, Yaman I, Derici H, Diniz G, Ortac R, Ozyurt BC. The Effect of a Special Amino Acid Mixture on Healing of Left Colonic Anastomosis: an Experimental Study (Özel Amino Asit Karışımının Sol Kolon Anastomozunun İyileşmesindeki Etkisi: Deneysel Çalışma). Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33(3):678-84.
Kara C, Yaman I, Derici H. Effect of Amlodipine on Right Colon Anastomosis in a Rat Model: An Experimental Study. (Surgery Today inceleme aşamasında)

Derici H, Kara C, Bozdag AD, Nazli O, Tansug T, Akca E. Spontaneous perforation of the gallbladder. 16th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, May 25-27 2006, Madrid-Spain.

Derici H, Tansug T, Nazli O, Bozdag AD, Reyhan E, Kara C. Prognostic factors of retroperitoneal soft-tissue sarcomas. 16th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, May 25-27 2006, Madrid-Spain.

Kara C, Derici H, Nazlı O, Tansug T, Bozdag AD. Colonic perforation after short term use of non-steroidal anti-inflammatory drugs and clindamycin: Report of a case. ISUCRS 2006, XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons. 25-28 June 2006, İstanbul-Turkey.

Bozdag AD, Nazli O, Tansug T, Derici H, Kara C, Sözütek A. Videoanoscope assisted stapled hemorrhoidopexy: First in the world. 19 th International Congress of Society for Medical Innovation and Technology (SMIT). 20-22 November 2007, Sandai, Japan.

Bozdag AD, Nazli O, Tansug T, Derici H, Kara C, Sözütek A. Videoanoscope assisted stapled hemorrhoidopexy: Analysis for 18 patients. 6th Biennial Meeting of the MSCP. February 1-2, 2008, Rome, Italy.

Bozdag AD, Tansug T, Derici H, Kara C, Koc O, Sözütek A, Karabuga T, Nazli O. A simple and low-cost laparoscopic training box. 18th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, October 08-11 2008, İstanbul-Turkey.

Adanır T, Nazlı O, Kara C, Şencan A, Aksun M, Sözütek A, Oktay G, Ülker S: The relationship between dose of vasopressors and anastomotic leak in colon surgery:an experimental trial. 18. World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. October, 08–11, 2008, Istanbul, Turkey (Sözlü Sunum)

Kara C, Derici H, Tansug T, Nazli O. Bozdag AD. Spontaneous healing of gallbladder perforation: A case that can not be categorized by Niemeier’s classification. 18th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, October 08-11 2008, İstanbul-Turkey.

Kara C, Sozutek A, Yurekli S, Yaman I, Uguz A, El A. Our laparoscopic transabdominal pre-peritoneal herniorraphy (TAPP) experience in recurrent inguinal hernias. 32th International congress of europan hernia society, October 6-9 2010, İstanbul- Turkey.

Kara C, Yaman I, Sozutek A, Yurekli S, Uguz A, Ozer T. The long term result of the patiens who were undergone hernia repair by stoppa procedure: a 5-year follow-up. 32th International congress of europan hernia society, October 6-9 2010, İstanbul- Turkey.

Kara C, Sözütek A, Karabuğa T, Yaman İ, Bozdağ AD, Derici H, Aygün H, İşgüven D. Evaluating Postgraduate Education of The Doctors Who Worked In Surgery Units In Turkey: A Comparative Trial. New Trends on Global Education Conference November 23–25, 2011 Acapulco Beach Club and Resort Hotel, Kyrenia, North Cyprus. (Sözlü Sunum)

Karabuğa T, Kara C, Bozdağ AD, Tansuğ T, Sözütek A, Genç H. Laparoskopik Cerrah Eğitiminde Basit ve Ekonomik Beceri Modülleri. New Trends on Global Education Conference November 23–25, 2011 Acapulco Beach Club and Resort Hotel, Kyrenia, North Cyprus. (Sözlü Sunum)

Derici H, Kahya M, Cin N, Peker Y, Kara C, Tatar F. Fournier gangrenli hastaların klinik değerlendirilmesi ve tedavi sonuçları. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2004;118:192-5.

Kara C, Derici H, Bozdağ AD, Ermete M. Karın duvarında endometriozis: üç olgunun sunumu. Ulusal Cerrahi Dergisi 2005;21:201-3.

Kara C, Sözütek A, Bozdağ AD, Derici H, Nazlı O, Tansuğ T. Çekum volvulusunda gangrensiz perforasyon: Olgu sunumu. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2007;17:215-217.

Bozdağ AD, Nazlı O, Tansuğ T, Derici H, Kara C, Sözütek A. Videoanoskop kullanılarak stapler ile hemoroidopeksi: Dünyada ilk. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2007;14:7-15.

Kara C, Sözütek A, Derici H, Bozdağ AD. Mezenterik fibromatozisin nadir bir komplikasyonu: Transvers kolon perforasyonu. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi (Kabul yazılı, Şubat 2009).

Bozdağ AD, Tansuğ T, Derici H, Kara C, Sözütek A, Karabuğa T, Nazlı O. Basit ve ekonomik bir laparoskopik eğitim kutusu. Ulusal Cerrahi Dergisi 2009;25:82-83.

Kara C, Samancılar Ö, Kayabaş K H. Eşlik Eden Karaciğer Hasarı Olan Penetran Diyafragma Yaralanmasında Elektif Laparoskopik Tamir: Olgu Sunumu. Atatürk Eğitim Hastanesi Dergisi. 2009; C: 47, 4: 163-6.

Kara C, Karabuğa T. Nadir Yerleşimli Merkel Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu. Ulusal Cerrahi Dergisi 2010; 26(1);49-51.

Kara C, Yaman İ, Karabuğa T, Sözütek A, Koç O, NazlıO. Abdominal Cerrahide Erken Dönem Relaparotomiler. Atatürk Eğitim Hastanesi Dergisi. 2009; C: 47, 4: 151-4.

Yaman E, Kara C, Karabuğa T,Sözütek A, Tansuğ T, Bozdağ A D,Nazlı O. Nontravmatik Kolon Perforasyonlu Hastaların Klinik Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçları. Kolon Rektum Hast Derg 2010; 20:11-18.

Kara C, Yürekli S, Özdemir B. Primer ileum volvulusu olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Dergisi 2011;27(1):41-2.

Kara C, Yürekli S, Özbal T. Warfarin Kullanımına Bağlı İntestinal Obstrüksiyon Yapan intramural İnce Barsak Hematomu (Olgu sunumu). (Ege Üniv. Tıp Fak. Derg Kasım 2010 Kabul Edildi)

Yaman İ, Coşkun M, Kara C, Derici H. Künt Karın Travmalarında Tanısal Yöntemler: Kanıta Dayalı Tıp Klavuzları Rehberliğinde İncelenmesi. Atatürk Eğitim Hastanesi Dergisi. 2010; C: 48, 1: 1-4.

Kara C, Uçar C. Travma sonrası inguinal bölgede gözden kaçmış yabancı cisim: 15 cm’lik tahta parçası (olgu sunumu). Ulusal cerrahi Dergisi 2012 28(2), 099-101

Kara C, Yaman İ, Yürekli S, Uğuz A. Karın orta hat yerleşimli büyük insizyonel hernili hastalarda onlay mesh yerleştirilmesi sonuçlarımız. (Ege Üniv. Tıp Fak. Derg Aralık 2011 Kabul Edildi)

Kara C, Karabuga T. Hemoroidal Arter Ligasyonu. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2012;5(1):35-9

Derici H, Kahya M, Cin N, Peker Y, Kara C, Tatar F. Fournier gangreni. Alt Gastrointestinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Sorunlar Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 14-17 Nisan 2005, İzmir. (Sözlü sunu)
Kara C, Derici H, Bozdağ AD, Tansuğ T, Nazlı O. Karın duvarında endometriozis ; üç olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
Bozdağ AD, Nazlı O, Tansuğ T, Derici H, Kara C, Sözütek A. Videoanoskop kullanılarak stapler ile hemoroidopeksi: Dünyada ilk. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma- Terapi Sempozyumu. 12-14 Nisan 2007, Adana.
Derici H, Tansuğ T, Reyhan E, Kara C, Nazlı O, Bozdağ AD. Familyal adenomatöz polipozis: Üç kardeşin sunumu. XVII. Ulusal Kanser Kongresi. 19-23 Nisan 2007, Antalya.
Bozdağ AD, Derici H, Tansuğ T, Nazlı O, Deniz V, Kara C, Sözütek A. Stapler ile hemoroidopekside çevre dikişi anoskopu ile modifiye anoskopun kıyaslaması. XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Uluslararası katılım ile. 26-30 Ağustos 2007, Bodrum (Sözlü Sunu).
Bozdağ AD, Nazlı O, Tansuğ T, Derici H, Kara C, Sözütek A. Videoanoskop kullanılarak stapler ile hemoroidopeksi: 18 olgunun analizi. XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Uluslararası katılım ile. 26-30 Ağustos 2007, Bodrum.
Bozdağ AD, Tansuğ T, Derici H, Koç O, Kara C, Karabuğa T, Sözütek A, Nazlı O. Basit ve ekonomik bir laparoskopik eğitim kutusu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, Antalya.
Kara C, Derici H, Tansuğ T, Nazlı O, Bozdağ AD. Spontan iyileşme gösteren safra kesesi perforasyonu: Niemeier sınıflamasına uymayan bir olgu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, Antalya.
Kara C, Sözütek A, Derici H, Bozdağ AD. Mezenterik fibromatozisin nadir bir komplikasyonu: Transvers kolon perforasyonu: Olgu Sunumu. 3. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, 5-8 Mart 2009, Bursa.
Derici H, Kamer E, Kara C, Ünalp HR, Tansuğ T, Bozdağ AD, Nazlı O. Safra kesesi perforasyonları: Klinik özellikler ve risk faktörleri. Ege Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2009, İzmir.
Sözütek A, Bozdağ AD, Tansuğ T, Derici H, Nazlı O, Kara C. Stapler ile hemoroidopeksi uygulanan evre 3 ve evre 4 hemoroidal hastalıklı olgularımızın erken ve uzun dönem sonuçları. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
Samancılar Ö, Kara C, Kayabaş K H, Güler N, Özer T, Uğuz A, Sü E, El A, Uçar C, Korkmaz A, Yürekli S, Göl M A. Penetran Diyafragma Yaralanmaları: 15 Yıllık İkinci Basamak Devlet Hastanesi Deneyimi. Ege Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 2009 Çeşme, İzmir. (Sözlü Sunu)
Kara C, Samancılar Ö, Kayabaş K H. Eşlik Eden Karaciğer Hasarı Olan Penetran Diyafragma Yaralanmasında Elektif Laparoskopik Tamir: Olgu Sunumu: Ege Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 2009 Çeşme, İzmir.
Kara C, Yürekli S, Uğuz A, Özer T, El A, Göl M. Hemoroidektomide Kolay Efektif Bir Yöntem; Yüksek Arter Ligasyonu: Üç yıllık Deneyim: XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
Kara C, Karabuğa T, Sözütek A, Tansuğ T, Bozdağ A D, Nazlı O. Nontravmatik Kolorektal Perforasyonlarda Tedavi ve Prognozu Etkileyen Faktörler: XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
Kara C, Yürekli S, Uğuz A, El A, Göl M. Laparoskopik inguinal Herni Onarımı Deneyimimiz: 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009, Antalya.
Kara C, Yürekli S, Uğuz A, El A, Göl M. Eş Zamanlı Laparoskopik Operasyonlar: 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009, Antalya.
Karabuğa T, Kara C, Sözütek A,Tansuğ T, Peker Y, Cin N, Genç H. Laparoskopik Hiatal Herni Cerrahisi Uygulanan Olguların Analizi: 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009, Antalya.
Sözütek A, Bozdağ A D, Tansuğ T, Derici H, Nazlı O, Kara C. Stapler ile Hemoroidopeksi Uygulanan Evre 3 ve Evre 4 Hemoroidal Hastalıklı Olgularımızın Erken ve Uzun Dönem Sonuçları: XII Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 Mayıs 2009, Antalya (Sözlü Sunu)
Karabuğa T, Kara C, Sözütek A, Bozdağ A D,Tansuğ T. Laparoskopik Apendektomi Deneyimimiz: 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009, Antalya.
Kara C, Yaman İ, Yürekli S, Uğuz A, El A, Göl M, Özer T, Güler F. Büyük Kesi Yeri Fıtıkları Deneyimimiz: 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 29-29 Mayıs, Ankara.
Kara C, Yaman İ, Karabuğa T, Sözütek A, Koç O, Nazlı O: Abdominal Cerrahide Erken Dönem Relaparatomiler: 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 29-29 Mayıs, Ankara.
Kara C, Yürekli S, Özdemir B. Primer İleum Volvulusu: Nadir Bir Olgu : 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 29-29 Mayıs, Ankara.
Kara C, Yürekli S, Yaman İ, Uğuz A, Özdemir B, Özer T, El A. Dopplersiz Direkt Hemoroidal Arter Ligasyonu: 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 29-29 Mayıs, Ankara.
Kara C, Samancılar Ö, Yaman İ, Yürekli S, Uğuz A, Göl M, Uçar C, Karabuğa T. Tiroidektomi uygulanan Retrosternal Uzanımlı Guatrların Analizi: 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 29-29 Mayıs, Ankara.
Boylu Ş, Bozdağ A D, Kara C. Laparoskopik Kolesistektomi Sonrasında Trokar Giriş Yerinden Çıkarılamayan Safra Kesesi İçin Bir Çözüm Yolu: Taş Yutan Pens: 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 29-29 Mayıs, Ankara.
Karabuğa T, Sözütek A, Kara C, Tansuğ T. Rektal Yabancı Cisimler: Dört Olgu Sunumu: 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 29-29 Mayıs, Ankara.
Tansuğ T, Karabuğa T, Kara C, Bozdağ A D, Genç H. Tek Kesiden Laparoskopik Kolesistektomi: Atı Olgu: 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 29-29 Mayıs, Ankara.
Bozdağ A D, Tansuğ T, Kara C, Sözütek A, Ekinci N, Derici H. Videoanoskop Kullanılarak Stapler İle Hemoroidopeksi: 72 Olgunun Kazandırdığı Deneyim: 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 29-29 Mayıs, Ankara (Sözlü Sunu).
Boylu Ş, Bozdağ AD, Kara C. Laparoskopik Cerrahide Safra Kesesindeki Taşları Ezerek Uzaklaştıran Pens. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Kongresi, 2-3 Haziran 2011, İzmir.
Yaman İ, Derici H, Kara C, Kamer E, Diniz G, Ortaç R, Sayın O. Ratlarda Oluşturulan İnsizyonel Yara İyileşmesinde Resveratrolün Etkisi. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 14-18 Eylül 2011, Antalya (Sözlü Sunu).
Kara C, Bozdağ AD, Karabuğa T, Koç O. Laparoskopik Taş Toplama Pensi. Ege Cerrahi Günleri ‘’Yenileşim Teknoloji ve Mucit Cerrahlar’’7-8 Ekim 2011, İzmir.
Kara C, Karabuğa T. Laparoskopik Aspirasyon Trokarı. Ege Cerrahi Günleri ‘’Yenileşim Teknoloji ve Mucit Cerrahlar’’7-8 Ekim 2011, İzmir.
Boylu Ş, Bozdağ AD, Kara C. Öğütücü Aspiratör Pens. Cerrahi Araştırma Kongresi, 8-10 Aralık 2011, Ankara.
Kara C, Yaman İ, Derici H, Kamer E, Diniz G, Ortaç R. Amniotik Membran’ın Yara İyileşmesine Etkisi. Cerrahi Araştırma Kongresi, 8-10 Aralık 2011, Ankara.(Sözlü sunu)
Yaman İ, Kara C, Derici H, Kamer E, Diniz G, Ortaç R. Restevatrol’ün Yara İyileşmesine Etkisi. Cerrahi Araştırma Kongresi, 8-10 Aralık 2012, Ankara.(Sözlü sunu)
Karadeniz M, Kara C. Laparoskopik Sleeve Gastarektomi Sonrası Erken Dönem omplikasyonlar. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerahi Kongresi, 2-6 Ekim 2013 Bodrum.
Kara C, Yaman İ, Derici H, Tansuğ T, Bozdağ AD. Cerrahi Araştırma Kongresi Düzenlediği Buluş yarışması ile Üç Buluş Yakaladı. 7. Cerrahi Araştırma Kongresi 7-9 Ekim 2013 Ankara.